Johan Eklund

person
person REVISOR

Johan Eklund

P090408

Auktoriserad med behörighet att granska hållbarhetsrapporter

briefcase
briefcase ARBETSGIVARE

Ernst & Young AB

556053-5873

Box 477

651 11 KARLSTAD

Värmlands län

054-14 24 00

www.ey.com/se

office
office HUVUDKONTOR

Ernst & Young AB

Box 7850

103 99 STOCKHOLM

Stockholms län

Sverige

08-520 590 00

www.ey.com/sv_se