Maria Svantesson

person
person REVISOR

Maria Svantesson

P090093

Auktoriserad med behörighet att granska hållbarhetsrapporter

briefcase
briefcase ARBETSGIVARE

Grant Thornton Sweden AB

556356-9382

Box 2230

403 14 GÖTEBORG

Västra Götalands län

031-701 37 00

www.grantthornton.se

office
office HUVUDKONTOR

Grant Thornton Sweden AB

Box 7623

103 94 Stockholm

Stockholms län

08-563 070 00

www.grantthornton.se