Nils Albertsen

person
person REVISOR

Nils Albertsen

P086772

Auktoriserad med behörighet att granska hållbarhetsrapporter

briefcase
briefcase ARBETSGIVARE

Mazars SET Revisionsbyrå KB

969658-5968

Kungsgatan 6

211 49 MALMÖ

Skåne län

040-614 25 00

www.forvismazars.com

office
office HUVUDKONTOR

Forvis Mazars AB

Box 1317

111 83 STOCKHOLM

Stockholms län

Sverige

010 456 40 00

www.forvismazars.com