Skriftlig beskrivning av grafiskt schema över auktorisationssystemet

Sektion 1: Revisorsexamen

Sektion 2: Auktorisation för första gången

2a. Prövning utifrån grundläggande kraven i 4 § revisorslagen.

Sektion 3: Fortsatt auktorisation/godkännande

3a. Prövning utifrån grundläggande kraven i 4 § revisorslagen.

3b. Kontroll av genomgången fortbildning enligt 13 § Revisorsinspektionens föreskrifter om villkor för revisorers och registrerade revisionsbolags verksamhet.

Sektion 4: Återkomst till yrket

4a. Prövning utifrån grundläggande kraven i 4 § revisorslagen och 4 § Revisorsinspektionens föreskrifter om auktorisation och godkännande.

4b. Kvalitativ bedömning av kompetens vid mer än fem års bortavaro enligt 3 § Revisorsinspektionens föreskrifter om auktorisation och godkännande.