Ansökan om att få avlägga lämplighetsprov

Innan du börjar använda e-tjänsten behöver du tänka på att en examinationsavgift på 25 000 kronor tas ut. En faktura skickas till din folkbokföringsadress om du bedöms uppfylla kraven för att få avlägga lämplighetsprov.

Du behöver även ha tillgång till:

  • din arbetsgivares organisationsnummer och kontaktuppgifter.
  • Intyg från behörig myndighet om att du är behörig att utföra lagstadgad revision i stat inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES).
  • Ditt registreringsnummer från samtliga registreringar i andra medlemsstater inom EES.

Automatisk utloggning från e-tjänsten sker en timme efter att du har loggat in med ditt BankID. Din ansökan sparas inte förrän du har signerat och skickat in den. När du har ansökt skickas en bekräftelse till din e-postadress om du har angett en sådan.

Starta e-tjänsten Ansökan om att få avlägga lämplighetsprov