Ansökan om förhandsbesked, bolag

E-tjänsten ska användas av en behörig firmatecknare för bolaget.

Innan du börjar använda e-tjänsten behöver du tänka på:

  • att en ansökningsavgift på 870 kronor tas ut.
  • att ha tillgång till det registrerade revisionsbolagets organisationsnummer.
  • att ha tillgång till det registrerade revisionsbolagets registreringsbevis. Registreringsbeviset ska vara hämtat från Bolagsverket och högst tre månader gammalt. Utdrag från näringslivsregistret räcker inte.
  • att förhandsbesked kan sökas av ett registrerat revisionsbolag (för auktoriserad/godkänd revisor, se särskild e-tjänst).
  • att förhandsbesked kan sökas enligt 22 § revisorslagen (2001:883). Läs mer här.

När du har ansökt skickas en bekräftelse till din e-postadress om du har angett en sådan.

Starta e-tjänsten Ansökan om förhandsbesked, bolag