Ansökan om undantag (dispenser), bolag

E-tjänsten ska användas av en behörig firmatecknare för bolaget.

Innan du börjar använda e-tjänsten behöver du tänka på att en ansökningsavgift på 870 kronor tas ut.

Du behöver även ha tillgång till det registrerade revisionsbolagets organisationsnummer och registreringsbevis. Registreringsbeviset ska vara hämtat från Bolagsverket och högst tre månader gammalt. Utdrag från näringslivsregistret räcker inte.

Automatisk utloggning från e-tjänsten sker en timme efter att du har loggat in med ditt BankID. Din ansökan sparas inte förrän du har signerat och skickat in den. När du har ansökt skickas en bekräftelse till din e-postadress om du har angett en sådan.

Starta e-tjänsten Ansökan om undantag (dispenser), bolag