Begäran om upphävande av registrering

E-tjänsten ska användas av en behörig firmatecknare för bolaget.

Innan du börjar använda e-tjänsten behöver du tänka på att ha tillgång till det registrerade revisionsbolagets organisationsnummer och registreringsbevis. (Utdrag från näringslivsregistret räcker inte.)

Revisorsinspektionen kan inte upphäva registreringen retroaktivt, d.v.s. inte innan det datum då begäran prövas av myndigheten.

När du har signerat din begäran skickas en bekräftelse till din e-postadress om du har angett en sådan.

Starta e-tjänsten Begäran om upphävande av registrering