Anmälan om byte av arbetsgivare

Innan du börjar använda e-tjänsten behöver du ha tillgång till

  • ditt eget registreringsnummer, som du hittar på ditt bevis om auktorisation/godkännande eller här
  • din nya arbetsgivares organisationsnummer och kontaktuppgifter.
  • eventuella bilagor (se nedan)

Om din nya arbetsgivare är ett registrerat revisionsbolag behöver du inte bifoga några bilagor.

Om din nya arbetsgivare inte är ett registrerat revisionsbolag gäller nedanstående.

Ifall du har startat ny revisionsverksamhet eller om din nya arbetsgivare inte har auktoriserade/godkända revisorer sedan tidigare ska du bifoga:

  • Kopior av aktuella registreringsbevis för samtliga bolag i ägarstrukturen. Registreringsbevis ska vara högst tre månader gamla och hämtade från Bolagsverket. Utdrag från näringslivsregistret eller t.ex. Infotorg räcker inte.
  • Ägaruppgifter för samtliga bolag i ägarstrukturen/koncernen, företrädesvis i form av ett grafiskt schema.
  • Särskilt bevis från din försäkringsgivare (ej försäkringsbrev). Läs mer på denna sida.

När du har signerat din anmälan skickas en bekräftelse till din e-postadress om du har angett en sådan.

 Starta e-tjänsten Anmälan om byte av arbetsgivare