Anmälan om byte av arbetsgivare

Om du har samma arbetsgivare som tidigare men nya kontaktuppgifter eller om du har bytt till ett annat lokalkontor hos samma arbetsgivare, ska du inte använda denna e-tjänst. Skicka istället ett meddelande till Revisorsinspektionen via e-post.

Innan du börjar använda e-tjänsten behöver du ha tillgång till

  • ditt eget registreringsnummer, som du hittar på ditt bevis om auktorisation/godkännande eller på denna sida.
  • din nya arbetsgivares organisationsnummer och kontaktuppgifter.
  • särskilt bevis från din försäkringsgivare (ej försäkringsbrev). Läs mer på denna sida.

Om din nya arbetsgivare är ett registrerat revisionsbolag behöver du inte bifoga några andra bilagor.

Om din nya arbetsgivare inte är ett registrerat revisionsbolag gäller dock nedanstående.

Ifall du har startat ny revisionsverksamhet eller om din nya arbetsgivare inte har några anställda auktoriserade/godkända revisorer sedan tidigare ska du också bifoga:

  • Kopior av aktuella registreringsbevis för samtliga bolag i ägarstrukturen. Registreringsbevis ska vara högst tre månader gamla och hämtade från Bolagsverket. Utdrag från näringslivsregistret eller t.ex. Infotorg räcker inte.
  • Ägaruppgifter för samtliga bolag i ägarstrukturen/koncernen, företrädesvis i form av ett grafiskt schema.

Automatisk utloggning från e-tjänsten sker en timme efter att du har loggat in med ditt BankID. Din anmälan sparas inte förrän du har signerat och skickat in den. När du är klar skickas en bekräftelse till din e-postadress om du har angett en sådan.

 Starta e-tjänsten Anmälan om byte av arbetsgivare