E-tjänster

Här hittar du Revisorsinspektionens e-tjänster.

Kontrollera noggrant att du får en bekräftelse med ett diarienummer. Bekräftelsen skickas till din e-postadress om du har angett en sådan och visas även på skärmen.

E-tjänsterna är inte anpassade för Internet Explorer eller äldre versioner av Edge. Du känner igen dessa äldre program på deras blå eller blågula e-formade logotyper.


E-tjänsterna är anpassade för dessa enheter/webbläsare. Om du inte har möjlighet att använda våra e-tjänster så kan du istället använda våra blanketter.

E-tjänsterna kan endast ta emot fullständiga ansökningar och vissa av dem är avgiftsbelagda. Avgiftsbelagda ansökningar handläggs inte av Revisorsinspektionen innan beloppet har betalats in till myndigheten. En faktura för ansökningsavgiften postas inom vecka till din folkbokföringsadress efter att din ansökan har skickats in.

Ansökningar som inte har skickats in kan inte sparas. Det är därför viktigt att du har tillgång till alla dokument som behövs för att ansöka. Efter 60 minuter loggas du ut automatiskt.

För att kunna logga in i e-tjänsterna och för att kunna signera behöver du ha en giltig e-legitimation.

If you have a foreign eID, please go to this page instead.

E-tjänster för blivande revisorer

Ansökan om att få avlägga revisorsexamen

Ansökan om att få avlägga revisorsexamen efter sju år som godkänd revisor

Ansökan om att få avlägga lämplighetsprov

Ansökan om auktorisation

E-tjänster för revisorer

Ansökan om fortsatt auktorisation

Ansökan om fortsatt godkännande

Anmälan om byte av arbetsgivare

Ansökan om undantag (dispenser), revisorer

Ansökan om förhandsbesked, revisorer

Ändrade kontaktuppgifter

Begäran om upphävande av auktorisation eller godkännande

E-tjänster för revisionsbolag

Ansökan om registrering

Ansökan om fortsatt registrering

Ansökan om undantag (dispenser), bolag

Ansökan om förhandsbesked, bolag

Begäran om upphävande av registrering