Får jag tillgodoräkna mig andra än de 19 ämnesområdena?

De aktiviteter som du har ägnat dig åt under din bortavaro är endast en av de faktorer som påverkar bedömningen av din utbildning och erfarenhet.

Det som påverkar dina aktiviteters relevans/tyngd är om och i vilken utsträckning de har bidragit till att behålla eller utveckla teoretiska kunskaper och praktiska förmågor som behövs för revisionsverksamhet.

De 19 ämnesområden som ingår i revisorernas grundutbildning är vägledande, men inte bindande för bedömingen av aktiviteters relevans. Merparten av revisorernas förväntade kunskaper och praktiska förmågor bör dock kunna sorteras under dessa ämnesområden.

Kompetensutveckling inom andra ämnesområden kan inte tillgodoräknas om de uppenbart faller utanför ramen för vad en auktoriserad revisor förväntas kunna.