Vilka rekommendationer kan Revisorsinspektionen ge?

Om du under de närmaste åren innan din ansökan om att åter bli auktoriserad har valt att arbeta med just revision (t.ex. som revisorsassistent) motsvarande en årsarbetstid så räcker det normalt för att kravet på utbildning och erfarenhet ska kunna anses vara uppfyllt. Att planera in sådan verksamhet mot slutet av en längre tids bortavaro kan därför underlätta för dig att återkomma till yrket.

Du bör också vara medveten om och försöka planera så att du uppfyller de grundläggande kraven för auktorisation.