Hur många revisionstimmar och branscher behöver jag för att åter bli auktoriserad?

För att åter bli auktoriserad revisor behöver du som utgångspunkt inte redovisa ett visst antal revisionstimmar eller ett visst antal branscher. Det tidigare gällande s.k. timkravet avskaffades den 1 juli 2019.

Hur mycket du har arbetat med revision är en av de faktorer som påverkar bedömningen av nivån din utbildning och erfarenhet. Om du under de närmaste åren innan din ansökan om att åter bli auktoriserad har valt att arbeta med just revision (t.ex. som revisorsassistent) motsvarande en årsarbetstid så räcker det normalt för att kravet på utbildning och erfarenhet ska kunna anses vara uppfyllt.