Kan jag få ett förhandsbesked från Revisorsinspektionen?

Revisorsinspektionen saknar möjlighet att på förhand lämna besked om huruvida du under vissa förutsättningar uppfyller kraven på utbildning och erfarenhet. Det är först vid en ansökan om auktorisation som prövningen kan ske.