Påverkar föräldraledighet eller sjukskrivning bedömningen?

Nej.

Revisorsinspektionen bedömer nivån av utbildning och erfarenhet på samma sätt för alla som åter vill bli auktoriserade. Skälet till bortavaron påverkar inte bedömningen eftersom det är ett lagkrav för auktorisation att sökanden har den utbildning och erfarenhet som behövs för revisionsverksamhet.

En mer djupgående utredning och bedömning av din utbildning och erfarenhet behöver dock normalt endast ske om du ansöker om auktorisation efter en längre tid än fem år från att auktorisationen upphörde.