Vilka är de 19 ämnesområdena som har särskild betydelse vid bedömning av utbildning och erfarenhet?

 1. allmän redovisningsteori och redovisningsprinciper
 2. rättsliga krav och standarder rörande upprättande av årsredovisning och koncernredovisning
 3. internationella redovisningsstandarder
 4. räkenskapsanalys
 5. intern redovisning och ekonomistyrning
 6. riskhantering och intern kontroll
 7. räkenskaps- och förvaltningsrevision samt yrkeskunnande
 8. rättsliga krav och yrkesregler rörande lagstadgad revision och revisorer
 9. internationella revisionsstandarder
 10. yrkesetik och oberoende
 11. associationsrätt och företagsstyrning
 12. obeståndsrätt och förmögenhetsbrott
 13. beskattningsrätt
 14. civilrätt och handelsrätt
 15. arbetsrätt och socialrätt
 16. informationsteknik och datorsystem
 17. organisationslära och nationalekonomi
 18. matematik och statistik
 19. grundprinciper för ekonomisk förvaltning av företag