Jag har bytt arbetsgivare. Måste jag anmäla det till Revisorsinspektionen?

Ja, en revisor och revisionsföretaget är skyldiga att snarast anmäla ändring av arbetsförhållanden. Blanketten Anmälan om ny arbetsgivare ska fyllas i, undertecknas och skickas via post eller e-post till Revisorsinspektionen.

Om du som revisor övergår till annan verksamhet ska du anmäla det till Revisorsinspektionen; se våra e-tjänster.”Begäran om upphävande av auktorisation eller godkännande”. Blanketten ska undertecknas och skickas till Revisorsinspektionen per post eller e-post.