När skickar Revisorsinspektionen blanketter för fortsatt auktorisation/fortsatt godkännande till mig?

Revisorsinspektionen postar normalt en påminnelse till revisorn senast fyra månader innan auktorisationen eller godkännandet går ut. Blanketter skickas inte tillsammans med påminnelsen, eftersom revisorerna numera har tillgång till våra e-tjänster. Det är viktigt att du har meddelat inspektionen dina korrekta adressuppgifter.

Sökanden kan när som helst också ansöka genom att skriva ut en blankett och skicka ansökan till Revisorsinspektionen per post eller e-post.