Vad händer om jag slutar som revisor?

Den som slutar utöva yrkesmässig revisionsverksamhet ska som huvudregel få sin auktorisation/sitt godkännande upphävt. Det går att ansöka om undantag (dispens) från yrkesverksamhetskravet och anställningsförbudet, men sådana undantag beviljas restriktivt.

Blanketter för upphävande och undantag ska skickas till Revisorsinspektionen per post eller e-post.

Om du senare vill återkomma till yrket så finns det vissa saker som du bör tänka på, särskilt om du är borta under en längre tid.