Vad är en auktoriserad/godkänd revisor?

För att vara auktoriserad eller godkänd revisor måste man uppfylla särskilda i revisorslagen (2001:883) uppställda krav avseende bland annat utbildning, erfarenhet och redbarhet.

Revisorsinspektionen är den myndighet som prövar ansökningar om auktorisation/godkännande som revisor. Auktorisation/godkännande gäller i fem år och måste därefter förnyas. Numera sker endast auktorisation av nya revisorer. Redan godkända revisorer kan dock bli beviljade fortsatt godkännande.

En revisor som inte är auktoriserad eller godkänd (s.k. lekmannarevisor) omfattas inte av Revisorsinspektionens tillsyn och finns inte heller med i myndighetens register.