Behöver jag registrera mitt revisionsföretag?

Du är inte skyldig att registrera ditt revisionsföretag som ett registrerat revisionsbolag.

Såvitt gäller aktiebolag så är dock registrering av revisionsbolag en nödvändighet om revisionsföretaget ska ha delägare, styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, VD, vice VD, firmatecknare eller prokurister, som inte är auktoriserade/godkända revisorer.

Ett registrerat revisionsbolag kan vara revisor, men det ska samtidigt finnas en huvudansvarig revisor. Ett registrerat revisionsbolag är underkastat Revisorsinspektionens tillsyn och är också skyldigt att till myndigheten betala årsavgift.