Jag har startat egen revisionsverksamhet. Vilken information ska jag skicka till Revisorsinspektionen?

Om det är ett aktiebolag, handelsbolag eller kommanditbolag behöver vi kopia av registreringsbevis, aktiebok/ägaruppgifter och försäkringsbevis avseende revisionsverksamhet.