Vad är skillnaden mellan revisionsföretag och registrerade revisionsbolag?

Ett revisonsföretag som är registrerat hos Revisorsinspektionen är s.k. registerat revisionsbolag. De flesta revisionsföretag är inte registrerade revisionsbolag. 

Registrering av ett revisionsbolag medför att själva bolaget, till skillnad från ett icke registrerat revisionsföretag, kan väljas som revisor. Ett registrerat revisionsbolag är även underkastat Revisorsinspektionens tillsyn. Läs mer här om Revisorsinspektionens tillsynsverksamhet.