Kan man anmäla anonymt?

Ja, man kan anmäla anonymt.

Men Revisorsinspektionen är en statlig myndighet, vilket innebär att en anmälan eller annan handling som du skickar till inspektionen blir en allmän handling. Allmänna handlingar är enligt huvudregel offentliga. 

Vid utlämnande av allmän handling sker en sekretessprövning av Revisorsinspektionen. Läs mer här om offentlighet och sekretess i tillsynsverksamheten.