Kan jag anmäla en auktoriserad redovisningskonsult?

Revisorsinspektionen handlägger inte ärenden som rör auktoriserade redovisningskonsulter. Du kan vända dig till FAR eller SRF konsulter som är branschorganisation för auktoriserade redovisningskonsulter: www.far.se eller www.srfkonsult.se .