Vad är en auktoriserad/godkänd revisor?

För att vara auktoriserad eller godkänd revisor måste man uppfylla särskilda i revisorslagen (2001:883) uppställda krav avseende bland annat utbildning, erfarenhet och redbarhet. Det är enbart auktoriserade och godkända revisorer som Revisorsinspektionen utövar tillsyn över.

Vissa juridiska personer är skyldiga att ha en auktoriserad eller godkänd revisor.