Ansökan om att få avlägga revisorsexamen

Information om datum och plats för provet hittar du på denna sida.

Du behöver ha tillgång till:

  1. Din arbetsgivares organisationsnummer.
  2. Postorten för det lokalkontor där du är anställd.
  3. Studiedokumentation från universitet/högskola.
  4. Intyg om praktisk och teoretisk utbildning, som du har genomfört sådan utbildning vid revisionsföretag. Använd denna mall.

När du har ansökt skickas en bekräftelse till din e-postadress om du har angett en sådan.

Starta e-tjänsten Ansökan om att få avlägga revisorsexamen