Ansökan om att få avlägga revisorsexamen

Information om datum och plats för provet hittar du på denna sida.

Du behöver ha tillgång till:

  1. Din arbetsgivares organisationsnummer.
  2. Postorten för det lokalkontor där du är anställd.
  3. Studiedokumentation från universitet/högskola inklusive examensbevis (kandidatexamen eller högre).
  4. Intyg om praktisk och teoretisk utbildning, om du har genomfört sådan utbildning vid revisionsföretag. Använd denna mall.

Automatisk utloggning från e-tjänsten sker en timme efter att du har loggat in med ditt BankID. Din ansökan sparas inte förrän du har signerat och skickat in den. När du har ansökt skickas en bekräftelse till din e-postadress om du har angett en sådan.

E-tjänsten öppnar åter den 15 augusti för anmälan till höstprovet 2024