Ansökan om auktorisation

Innan du börjar använda e-tjänsten behöver du tänka på att en ansökningsavgift på 3400 kronor tas ut.

Du behöver även ha tillgång till:

  • din arbetsgivares organisationsnummer, kontaktuppgifter och webbadress.
  • bevis om frihet från konkurs. Beviset hämtas från Bolagsverket och ska vara högst tre månader gammalt. Utdrag från näringslivsregistret räcker inte.
  • bevis om frihet från näringsförbud. Beviset hämtas från Bolagsverket och ska vara högst tre månader gammalt. Utdrag från näringslivsregistret räcker inte.
  • personbevis. Beviset hämtas från Skatteverket och ska vara högst tre månader gammalt. Av personbeviset ska din folkbokföringsadress framgå.
  • ditt eget personliga (ej eventuella bolags) skattekontoutdrag för alla bokförda transaktioner under de senaste fem åren räknat från dagens datum. Om du t.ex. ansöker 2024-02-01 så ska du inge skattekontoutdrag för perioden 2019-02-01 - 2024-01-31. Information om hur du tar fram detta material hittar du på den här sidan.
  • intyg om att du yrkesmässigt utövar revisionsverksamhet, som är undertecknat av en auktoriserad eller godkänd revisor. Låt en auktoriserad/godkänd revisor på din arbetsplats fylla i denna mall. Den ska därefter laddas upp som en bilaga när du använder e-tjänsten.
  • ett särskilt bevis från din försäkringsgivare (ej försäkringsbrev). Detta ska du göra även om du är försäkrad genom din arbetsgivare. Läs mer på denna sida.

Om du tidigare har varit auktoriserad eller godkänd revisor så behöver du också:

  • tjänstgöringsintyg från anställningar som avslutats under den senaste femårsperioden, även sådana som inte avser revision. Detta behövs oavsett hur lång tid du har varit borta från yrket.
  • redogörelse över utbildning och erfarenhet, om auktorisationen eller godkännandet upphörde för mer än fem år sedan. Fyll i denna mall. Den ska därefter laddas upp som en bilaga när du använder e-tjänsten.

Automatisk utloggning från e-tjänsten sker en timme efter att du har loggat in med ditt BankID. Din ansökan sparas inte förrän du har signerat och skickat in den. När du har ansökt skickas en bekräftelse till din e-postadress om du har angett en sådan.

Starta e-tjänsten Ansökan om auktorisation