Ansökan om fortsatt auktorisation

Innan du börjar använda e-tjänsten behöver du tänka på att en ansökningsavgift på 3 400 kronor tas ut.

Du behöver även ha tillgång till:

  • ditt eget registreringsnummer, som du hittar på ditt bevis om auktorisation eller här.
  • din arbetsgivares organisationsnummer och kontaktuppgifter.
  • uppgifter om din arbetsgivares webbadress, om den har ändrats.
  • bevis om frihet från konkurs. Beviset hämtas från Bolagsverket och ska vara högst tre månader gammalt. Utdrag från näringslivsregistret räcker inte.
  • bevis om frihet från näringsförbud. Beviset hämtas från Bolagsverket och ska vara högst tre månader gammalt. Utdrag från näringslivsregistret räcker inte.
  • personbevis. Beviset hämtas från Skatteverket och ska vara högst tre månader gammalt. Av personbeviset ska din folkbokföringsadress framgå.
  • underlag för fortbildning. Härmed avses handlingar från utbildningsanordnare. Handlingarna ska visa att minst 100 timmar verifierbar fortbildning har genomförts med godkänt resultat under de fem år som föregår ansökan. Handlingarna ska också ange vilka ämnesområden som omfattas av den verifierbara fortbildningen.
  • ditt eget personliga (ej eventuella bolags) skattekontoutdrag för alla bokförda transaktioner under de senaste fem åren räknat från dagens datum. Om du t.ex. ansöker 2024-02-01 så ska du inge skattekontoutdrag för perioden 2019-02-01 - 2024-01-31. Information om hur du tar fram detta material hittar du på den här sidan.
  • ett särskilt bevis från din försäkringsgivare (ej försäkringsbrev). Detta ska du göra även om du är försäkrad genom din arbetsgivare. Läs mer på denna sida.

Automatisk utloggning från e-tjänsten sker en timme efter att du har loggat in med ditt BankID. Din ansökan sparas inte förrän du har signerat och skickat in den. När du har ansökt skickas en bekräftelse till din e-postadress om du har angett en sådan.

Starta e-tjänsten Ansökan om fortsatt auktorisation