Adsum Revisorer & Företagskonsulter AB

REVISIONSBOLAG

Adsum Revisorer & Företagskonsulter AB

B006017

556663-2971

Registrerat revisionsbolag

KONTOR

Kristinagatan 15

724 61 VÄSTERÅS

Västmanlands län

Sverige

021-13 43 48

KONTAKTPERSON

Marita Lyckstedt

Auktoriserad

LEDNING/ÄGARE

STYRELSELEDAMOT, VD:

Ar Marita Lyckstedt, Adsum Revisorer & Företagskonsulter AB


STYRELSELEDAMOT, ORDFÖRANDE:

Ar Jihmmy Ingvarsson, Adsum Revisorer & Företagskonsulter AB


STYRELSESUPPLEANTER:

Gr Susanne Wilander, Ernst & Young AB, Smedjegatan 34, 632 20 ESKILSTUNA


ÄGARFÖRTECKNING:

Ar Marita Lyckstedt, P085639, Adsum Revisorer & Företagskonsulter AB, Biskopsgränd, 3 722 11 VÄSTERÅS

Gr Susanne Wilander, P089652, Adsum Revisorer & Företagskonsulter AB, Biskopsgränd, 3 722 11 VÄSTERÅS

Ar Jihmmy Ingvarsson, P091269, Adsum Revisorer & Företagskonsulter AB

Biskopsgränd, 3 722 11 VÄSTERÅS