MOORE Allegretto AB

REVISIONSBOLAG

MOORE Allegretto AB

B005946

556644-3809

Registrerat revisionsbolag

KONTOR

Box 38120

100 64 STOCKHOLM

Stockholms län

Sverige

08-644 18 00

KONTAKTPERSON

Jan Gustafsson

Auktoriserad

LEDNING/ÄGARE

STYRELSELEDAMOT, VD:

Gr Anne-Christine Skyttberg, Regnr: P084180, Allegretto Revision AB, Ringvägen 100, 118 60 STOCK-HOLM.


STYRELSELEDAMOT, ORDF:

Ar Jan Gustafsson, Regnr: P089660, MOORE Allegretto AB, Box 38120, 100 64 STOCKHOLM


STYRELSELEDAMÖTER:

Ar Lars-Erik Engberg, Regnr: P086958, Allegretto Revision AB, Ringvägen 100, 118 60 STOCKHOLM

Gr Per-Olof Wennerlund, Regnr: P089994, Allegretto Revision AB, Ringvägen 100, 118 60 STOCKHOLM


ÄGARE

Allegretto Sverige AB, 559090-0758, c/o Allegretto, Box 38120, 100 64 STOCKHOLM

S Rodin Ekonomikonsult AB, 556966-5358, Vårsippstigen 8B, 125 54 ÄLVSJÖ