ba.ks & co ab

REVISIONSBOLAG

ba.ks & co ab

B200663

556565-7599

Registrerat revisionsbolag

KONTOR

Tingsvägen 3

573 35 TRANÅS

Jönköpings län

Sverige

0140-77 02 00

KONTAKTPERSON

Kenneth Svensson

Auktoriserad

LEDNING/ÄGARE

STYRELSELEDAMOT, ORDF:

Ar Kenneth Svensson, regnr: P084980, ba.ks & co AB, Ågatan 29, 573 31 TRANÅS


STYRELSELEDAMÖTER:

Ar Emma Westholm, regnr: P091824, ba.ks & Co AB, Badhusgatan 5, 582 22 LINKÖPING

Gr Jan Wiss, regnr: P089475, ba.ks & co ab, Ågatan 29, 573 31 TRANÅS


AKTIEÄGARE:

Ar Kenneth Svensson, regnr: P084980, ba.ks & co ab, Ågatan 29, 573 31 TRANÅS

Gr Jan Wiss, regnr: P089475, ba.ks & co ab, Ågatan 29, 573 31 TRANÅS

Ar Emma Westholm, regnr: P091824, ba.ks & Co AB, Badhusgatan 5, 582 22 LINKÖPING

Ar Maria Bredhammar, regnr:P200098, ba.ks & co ab, Kaserngatan 18, 575 35, EKSJÖ

Ar Karin Nilsson, regnr: P087352, ba.ks & co ab, Ågatan 29, 573 31, TRANÅS

Cathrine Osbeck, ej ar/gr revisor

Skiresjö AB, orgnr: 556995-9215 (Ar Martin Reimhult, regnr: P201054, ba.ks & co ab, Ågatan 29, 573 31, TRANÅS)

MilMar AB, orgnr: 556996-1211, (Maria Milton, ej ar/gr revisor)