Baker Tilly Mapema AB

REVISIONSBOLAG

Baker Tilly Mapema AB

B200929

556106-5862

Registrerat revisionsbolag

KONTOR

Box 746

191 27 SOLLENTUNA

Stockholms län

Sverige

08-35 48 20

KONTAKTPERSON

Matthias Vidh

Godkänd

Baker Tilly Sverige AB

Almåsvägen 2 A

451 75 UDDEVALLA

Västra Götalands län

Sverige

0522-665502

LEDNING/ÄGARE

Styrelseledamöter: Per Matthias Vidh (701215-0350).


Styrelsesuppleanter: Björn Tomas Michael olofsson (650930-4835).