Baker Tilly Stockholm KB

REVISIONSBOLAG

Baker Tilly Stockholm KB

B005933

969614-0616

Registrerat revisionsbolag

KONTOR

Box 1303

111 83 STOCKHOLM

Stockholms län

Sverige

08-787 62 00

KONTAKTPERSON

Mikael Jennel

Auktoriserad

Baker Tilly Sverige AB

Kanongatan 155

254 67 Helsingborg

Västra Götalands län

Sverige

010-525 2790

LEDNING/ÄGARE

KOMPLEMENTÄRER:

Baker Tilly Stockholm AB, org.nr. 556569-2646, Box 1303, 111 83 STOCKHOLM


KOMMANDITDELÄGARE:

Fredrik From Revision AB, org.nr. 556516-3184, Box 1303, 111 83 STOCKHOLM

Jennel Revision AB, org.nr. 556863-9503, Box 1303, 111 83 Stockholm

Dubois Revision AB org.nr 556148-1077, Box 1303, 11 83 Stockholm

Elena Entina Ekonomi AB org.nr 559130-6246, Albert Målares väg 16G 187 75 Täby

Wallermo Ekonomi AB org.nr 556871-5584, Box 1303, 111 83 Stockholm