BDO Syd KB

REVISIONSBOLAG

BDO Syd KB

B202250

969724-2403

Registrerat revisionsbolag

KONTOR

Hälsovägen 47

254 42 HELSINGBORG

Skåne län

Sverige

042-450 79 50

LEDNING/ÄGARE

KOMPLEMENTÄR BDO Syd AB (556714-1048), Hälsovägen 47, 254 42 HELSINGBORG KOMMANDITDELÄGARE 556955-0121 Christofer Hultén AB, Maltesholmsgatan 6, 216 19 MALMÖ 556954-2656 Keizai AB, Falkvägen 24, 232 52 ÅKARP 556527-0138 Revisor Claes Grundström AB, Drottninggatan 72 A, 252 21 HELSINGBORG 556494-7728 Revisor MBG AB, c/o Martin Borg, BJörnmarcksgatan 2, 254 37 HELSINGBORG 556876-0705 Ripa Revisions AB, Box 103, 264 22 KLIPPAN 559143-3460 Third Man Holding AB, RF Bergsgatan 73, 216 16 LIMHAMN