BT Creative AB

REVISIONSBOLAG

BT Creative AB

B203699

559430-0815

Registrerat revisionsbolag

KONTOR

Nordenskiöldsgatan 11A

211 19 Malmö

Skåne län

Sverige

KONTAKTPERSON

Camilla Ivehed

Kontakt

LEDNING/ÄGARE

STYRELSELEDAMÖTER Ar Berth Åke Knutsson, regnr: P089047, Baker Tilly MLT KB, Nordenskiöldsgatan 11 A, 211 19 MALMÖ Ar Jimmy Do, regnr: regnr: P201312, Baker Tilly MLT KB, Nordenskiöldsgatan 11 A, 211 19 MALMÖ Ar Carl Kristian Thore, regnr: P092715, Baker Tilly MLT KB, Prinsgatan 12, 413 05 GÖTEBORG Ar Jessica Thérése Wallin, regnr: P090988, Baker Tilly MLT KB, Nordenskiöldsgatan 11 A, 211 19 MALMÖ ÄGARE BT Resurs AB, c/o Baker Tilly MLT KB, Nordenskiöldsgatan 11 A, 211 19 MALMÖ Salaryman AB, c/o Robin Kolak, Slussgatan 12 E, 211 30 MALMÖ