Concentra Revision AB

REVISIONSBOLAG

Concentra Revision AB

B006004

556660-6421

Registrerat revisionsbolag

KONTOR

Strandgatan 30

461 30 TROLLHÄTTAN

Västra Götalands län

Sverige

0520-42 25 40

KONTAKTPERSON

Lena Gustafsson

Auktoriserad

LEDNING/ÄGARE

STYRELSELEDAMOT, ORDF:

Ar Lena Gustafsson, Reg nr: P090271, Concentra Revision AB, Box 211, 461 25 TROLLHÄTTAN


STYRELSELEDAMÖTER:

Ar Monica Kykrander, Regnr: P086743, Concentra Revision AB, Box 211, 461 25 TROLLHÄTTAN

Ar,Maria Billfeldt, Reg nr: P091138, Concentra Revision AB, Box 211, 461 25 TROLLHÄTTAN

Ar , Marie-Louise Nordén, Reg nr: P200247, Concentra Revision AB, Box 211, 461 25 TROLLHÄTTAN


AKTIEÄGARE:

Ar Lena Gustafsson, Regnr: P090271, Concentra Revision AB, Strandgatan 30, 541 30 TROLLHÄTTAN

Ar,Maria Billfeldt, Reg nr: P091138, Concentra Revision AB, Strandgatan 30, 541 30 TROLLHÄTTAN