Deloitte LLP

REVISIONSBOLAG

Deloitte LLP

B203079

210131-5857

Registrerat enl art 45 revisorsdirektivet

KONTOR

000 00 EC4A 3HQ LONDON

Storbritannien

KONTAKTPERSON

Alan Chaudhuri

Kontakt

LEDNING/ÄGARE

Kalvinder Dhillon, Stephen Griggs, Stephen Charles Williams, Richard Houston, Karen McNicholls

REGISTRERAT I ANNAN EU/ESS-STAT
LAND / REGISTERMYNDIGHET REG.NUMMER
Irland IAASA
Nederländerna AFM 13020135
Tyskland WPK 2005002800
Luxemburg CSSF 5076
REGISTRERAT I TREDJELAND/REGISTERMYNDIGHET
Guernesy regnr C009201919, Isle of Man regnr RA003, Jersey (JFSC) regnr RA006, Japan (JFSA) regnr N/A, USA (PCAOB) regnr 1147, Kanada (CPAB) regnr 16894