Easycount Sweden AB

REVISIONSBOLAG

Easycount Sweden AB

B202214

559082-1608

Registrerat revisionsbolag

KONTOR

Linnégatan 28

602 23 NORRKÖPING

Östergötlands län

Sverige

011 23 11 91

KONTAKTPERSON

Torgny Nilsson

Auktoriserad

LEDNING/ÄGARE

STYRELSELEDAMOT:

Ar Torgny Nilsson, P088896, Cityrevisorerna i Norrköping AB, Linnégatan 28, 602 23 Norrköping


ÄGARFÖRTECKNING:

Cityrevisorerna i Norrköping AB, Linnégatan 28, 602 23 Norrköping

Jonathan Karlqvist, ej revisor, Easycount Sweden AB, Linnégatan 28, 602 23 Norrköping