Revisorernas Hus Sverige AB

REVISIONSBOLAG

Revisorernas Hus Sverige AB

B202230

559085-4864

Registrerat revisionsbolag

KONTOR

Tullhusgatan 1 A, 3 tr

652 26 KARLSTAD

Värmlands län

Sverige

054 771 70 00

KONTAKTPERSON

Henrik Klasa

Kontakt

LEDNING/ÄGARE

STYRELSELEDAMOT:

Ar Lars Gösta Blomberg, Regnr P086560, ProRev Konsult AB, Klara Gullas väg 1, 653 46 KARLSTAD


DELÄGARE SOM ÄR REVISORER:

Ar Lars Gösta Blomberg, Regnr P086560, ProRev Konsult AB, Klara Gullas väg 1, 653 46 KARLSTAD