Finnhammars Revisionsbyrå AB

REVISIONSBOLAG

Finnhammars Revisionsbyrå AB

B005970

556358-0462

Registrerat revisionsbolag

KONTOR

Box 194

194 23 UPPLANDS VÄSBY

Stockholms län

Sverige

08-120 123 00

KONTAKTPERSON

Malin Markman

Auktoriserad med behörighet att granska hållbarhetsrapporter

LEDNING/ÄGARE

STYRELSELEDAMOT, VD, ORDF:

Ar Malin Markman, Regnr: P089637, Finnhammars Revisionsbyrå AB, Box 194, 194

23 UPPLANDS VÄSBY


STYRELSELEDAMÖTER:

Ar Bengt Beergrehn, Regnr: P086293, Finnhammars Revisionsbyrå AB, Box 7478,

103 92 STOCKHOLM

Ar Hans Bredberg: P086601, Finnhammars Revisionsbyrå AB, Box 194, 194 23

UPPLANDS VÄSBY

Gr Ulf Christiansson, Regnr: P086843, Finnhammars Revisionsbyrå AB, Box 7478,

103 92 STOCKHOLM

Ar Håkan Fjelner: Regnr: P087560, Finnhammars Revisionsbyrå AB, Box 194, 194

23 UPPLANDS VÄSBY

Ar Jonas Forsberg, Regnr: P090379, Finnhammars Revisionsbyrå AB, Box 194, 194

23 UPPLANDS VÄSBY

Ar Thomas Kullman: P092527, Finnhammars Revisionsbyrå AB, Box 194, 194 23

UPPLANDS VÄSBY

Gr Mikael Larsson: P088750, Finnhammars Revisionsbyrå AB, Box 194, 194 23

UPPLANDS VÄSBY

Ar Cajsa Marcelius: P090991, Finnhammars Revisionsbyrå AB, Box 194, 194 23

UPPLANDS VÄSBY

Ar Rasmus Mandel: P201876, Finnhammars Revisionsbyrå AB, Box 194, 194 23 UPPLANDS

VÄSBY

Ar Ola Spinnars: P084494, Finnhammars Revisionsbyrå AB, Box 194, 194 23

UPPLANDS VÄSBY

Ar Hans Sundstrand: P084656, Finnhammars Revisionsbyrå AB, Box 194, 194 23

UPPLANDS VÄSBY


ÄGARE:

Finnhammars Sverige AB, 556653-0472