Frejs Revisorer AB

REVISIONSBOLAG

Frejs Revisorer AB

B005897

556564-6451

Registrerat revisionsbolag

KONTOR

Box 53100

400 14 GÖTEBORG

Västra Götalands län

Sverige

031-778 00 40

KONTAKTPERSON

Mikael Glimstedt

Auktoriserad

LEDNING/ÄGARE

STYRELSELEDAMOT, VD:

Ar Mikael Glimstedt, Regnr: P088925, Frejs Revisorer AB, Box 53100, 400 14 GÖTEBORG


STYRELSELEDAMOT, ORDF:

Ar Gert Rolf Frej, Regnr: P087597, Frejs Revisorer AB, Box 53100, 400 14 GÖTEBORG


STYRELSELEDAMÖTER:

Ar Gert Johan Frej, Regnr: P091883, Frejs Revisorer AB, Box 53100, 400 14 GÖTEBORG

Ar Ulf Johansson, Regnr: P088977, Frejs Revisorer AB, Box 53100, 400 14 GÖTEBORG

Ar Annika Lessmark, Regnr: P091221, Frejs Revisorer AB, Box 53100, 400 14 GÖTEBORG

Ar Per-Anders Håkan Petersson, P200390, Frejs Revisorer AB, Box 53100, 400 14 GÖTEBORG


AKTIEÄGARE:

Frejs Holding AB, 556769-5654