HGM Revision AB

REVISIONSBOLAG

HGM Revision AB

B203591

556538-8823

Registrerat revisionsbolag

KONTOR

Ätrastigen 5A

311 38 FALKENBERG

Hallands län

Sverige

0346-734500

KONTAKTPERSON

Sven Inge Håkan Johnsson

Auktoriserad med behörighet att granska hållbarhetsrapporter

LEDNING/ÄGARE

STYRELSELEDAMÖTER Ar Sven Inge Håkan Johnsson, regnr: P086470, HGM Revision AB, Södergatan 7 C, 311 74 FALKENBERG Ar Susanne Bengtsson, regnr: P092345, HGM Revision AB, Södergatan 7 C, 311 74 FALKENBERG Ar Lena Fält, regnr: P203090, HGM Revision AB, Södergatan 7 C, 311 74 FALKENBERG ÄGARE Håkan Johnsson i Falkenberg AB, 556832-8404, Södergatan 7 C, 311 74 FALKENBERG Sube Förvaltning AB, 556538-8823, Södergatan 7 C, 311 74 FALKENBERG