KPMG AB

REVISIONSBOLAG

KPMG AB

B005797

556043-4465

Registrerat revisionsbolag

KONTOR

Box 382

101 27 STOCKHOLM

Stockholms län

Sverige

08-723 91 00

KONTAKTPERSON

Anders Jan Olof Malmeby

Auktoriserad

KPMG AB

Box 382

101 27 STOCKHOLM

Stockholms län

Sverige

08-723 91 00

LEDNING/ÄGARE

STYRELSELEDAMOT, ORDFÖRANDE:

Björn Roland Hallin, Box 382, 101 27 STOCKHOLM


STYRELSELEDAMÖTER:

Ar Mattias Eriksson, Regnr: P090518, KPMG AB, Box 7, 651 02 KARLSTAD

Ar Jan Tomas Forslund, Regnr: P089752, KPMG AB, Box 382, 101 27 STOCKHOLM

Mari Susann Lundström, KPMG AB, Box 382, 101 27 STOCKHOLM

Annika Birgitta L Melin Jakobsson, KPMG AB, Box 382, 101 27 STOCKHOLM

Ar Lars Joakim Thilstedt, Regnr: P090600, KPMG AB, Box 382, 101 27 STOCKHOLM

Ar Fredrik Waern, Regnr: P091046, KPMG AB, Box 11908, 404 39 GÖTEBORG


AKTIEÄGARE:

Bohlinsgruppen AB, Org.nr 556360-5301, Box 16106, 103 23 Stockholm