Moore KLN AB

REVISIONSBOLAG

Moore KLN AB

B006016

556415-1362

Registrerat revisionsbolag

KONTOR

Lilla Bommen 4 A

411 04 GÖTEBORG

Västra Götalands län

Sverige

031-739 13 00

KONTAKTPERSON

Ulf Lindesson

Auktoriserad

LEDNING/ÄGARE

STYRELSELEDAMOT, ORDF:

Ar Ulf Lindesson, Regnr: P090087, Moore Stephens KLN AB, Lilla Bommen 4, 411 04 GÖTEBORG


STYRELSELEDAMOT:

Ar Carl Magnus Kollberg, Regnr: P085715, Moore Stephens KLN AB, Lilla Bommen 4, 411 04 GÖTEBORG


AKTIEÄGARE:

Ar Ludvig Kollberg, Regnr: P201493, Moore Stephens KLN AB, Lilla Bommen 4, 411 04 GÖTEBORG

Ar Carl Magnus Kollberg, Regnr: P085715, Moore Stephens KLN AB, Lilla Bommen 4, 411 04 GÖTEBORG

Ar Ulf Lindesson, Regnr: P090087, Moore Stephens KLN AB, Lilla Bommen 4, 411 04 GÖTEBORG

Monica Lassarev Gustafsson, ej revisor, Moore Stephens KLN AB, Lilla Bommen 4 A, 411 04 GÖTEBORG