Moore KLN AB

REVISIONSBOLAG

Moore KLN AB

B006016

556415-1362

Registrerat revisionsbolag

KONTOR

Lilla Bommen 3B

411 04 GÖTEBORG

Västra Götalands län

Sverige

031-739 13 00

KONTAKTPERSON

Ulf Lindesson

Auktoriserad

LEDNING/ÄGARE

STYRELSELEDAMOT, ORDF: Ar Ulf Lindesson, Regnr: P090087, Moore KLN AB, Lilla Bommen 3B, 411 04 GÖTEBORG STYRELSELEDAMOT: Ar Carl Magnus Kollberg, Regnr: P085715, Moore KLN AB, Lilla Bommen 3B, 411 04 GÖTEBORG AKTIEÄGARE: Ar Ludvig Kollberg, Regnr: P201493, Moore KLN AB, Lilla Bommen 3B, 411 04 GÖTEBORG Ar Carl Magnus Kollberg, Regnr: P085715, Moore KLN AB, Lilla Bommen 3B, 411 04 GÖTEBORG Ar Ulf Lindesson, Regnr: P090087, Moore KLN AB, Lilla Bommen 3B, 411 04 GÖTEBORG Monica Lassarev Gustafsson, ej revisor, Moore KLN AB, Lilla Bommen 3B, 411 04 GÖTEBORG