Nyström & Partners Revision KB

REVISIONSBOLAG

Nyström & Partners Revision KB

B005995

969641-1777

Registrerat revisionsbolag

KONTOR

Vasatorpsvägen 1 C

254 57 HELSINGBORG

Skåne län

Sverige

042-16 32 90

KONTAKTPERSON

Cecilia Ståhl

Auktoriserad

LEDNING/ÄGARE

KOMPLEMENTÄR:

556834-8865 Destinare AB


KOMMANDITDELÄGARE:

556129-1740 Acanit AB

556674-3117 Agestis AB

556675-3231 COSAJ AB

556742-7785 Emtil AB