Parameter Revision AB

REVISIONSBOLAG

Parameter Revision AB

B006011

556714-8506

Registrerat revisionsbolag

KONTOR

Sankt Eriksgatan 63

112 34 STOCKHOLM

Stockholms län

Sverige

08-545 534 80

KONTAKTPERSON

Martin Jonas Rana

Auktoriserad

LEDNING/ÄGARE

STYRELSELEDAMOT, ordförande: Ar Ole Deurell, Regnr: P088253, Parameter Revision AB, Sankt Eriksgatan 63, 112 34 STOCKHOLM STYRELSELEDAMOT: Ar Martin Rana,Regnr. P201399, Parameter Revision AB, Sankt Eriksgatan 63, 112 34 STOCKHOLM STYRELSELEDAMOT: Ar Jacob Biderholt, Regnr: P201421, Parameter Revision AB, Sankt Eriksgatan 63, 112 34 STOCKHOLM STYRELSELEDAMOT: Ar Frida Sylvén, Regnr: P200688, Parameter Revision AB, Sankt Eriksgatan 63, 112 34 STOCKHOLM STYRELSELEDAMOT: Ar Christian Andersson, Regnr: P202889, Parameter Revision AB, Sankt Eriksgatan 63, 112 34 STOCKHOLM AKTIEÄGARE: Ar Ole Deurell, Regnr: P088253, Parameter Revision AB, Sankt Eriksgatan 63, 112 34 STOCKHOLM MNR Revision AB, 556715-1385 Ar Jacob Biderholt, Regnr: P201421, Parameter Revision AB Ar Frida Sylvén, Regnr: P200688, Parameter Revision AB Ar Martin Rana,Regnr. P201399, Parameter Revision AB Ar Christian Andersson, Regnr: P202889, Parameter Revision AB Handelsbolaget Parameter, 969787-6531 Andersson Empire AB, 559042-4643 Ronja Invest AB,559359-7213 JB Kapital-Förvaltning AB, 559253-0181 Zebulon Consulting AB, 559356-3603