Parsells Revisionsbyrå AB

REVISIONSBOLAG

Parsells Revisionsbyrå AB

B005860

556290-1206

Registrerat revisionsbolag

KONTOR

Box 26122

100 41 STOCKHOLM

Stockholms län

Sverige

08-24 78 70

KONTAKTPERSON

Jan Olof Martin Hamberg

Auktoriserad

LEDNING/ÄGARE

STYRELSELEDAMOT, ORDFÖRANDE: Ar Magnus Hamberg, Regnr: P089553, Parsells Revisionsbyrå AB, Box 26122, 100 41 STOCKHOLM STYRELSELEDAMOT: Ar Jan Hamberg, Regnr: P090240, Parsells Revisionsbyrå AB, Box 26122, 100 41 STOCKHOLM STYRELSESUPPLEANT: Gr Eva Hansen, Regnr: P089798, FAMREV - Familjeföretagens Revisionsbyrå AB, Gyllenstiernsgatan 20, 115 26 STOCKHOLM AKTIEÄGARE: Ar Jan Hamberg, Regnr: P090240, Parsells Revisionsbyrå AB, Box 26122, 100 41 STOCKHOLM Ar Magnus Hamberg, Regnr: P089553, Parsells Revisionsbyrå AB, Box 26122, 100 41 STOCKHOLM Ar Alexandra Strand, Regnr: P092219, Parsells Revisionsbyrå AB, Box 26122, 100 41 STOCKHOLM Ar Jenny Qvist, Regnr: P201827, Parsells Revisionsbyrå AB, Box 26122, 100 41 STOCKHOLM José Roa Cortes, Regnr: P202906, Parsells Revisionsbyrå, Box 26122, 100 41 STOCKHOLM