PricewaterhouseCoopers AB

REVISIONSBOLAG

PricewaterhouseCoopers AB

B005508

556067-4276

Registrerat revisionsbolag

KONTOR

-

113 97 STOCKHOLM

Stockholms län

Sverige

010-212 40 00

KONTAKTPERSON

Elin Almer

Kontakt

LEDNING/ÄGARE

STYRELSELEDAMÖTER Ar Helena De Carolis, regnr: P091427, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, 113 97 STOCKHOLM Ar Anneli Granqvistr, regnr: P092538, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, 113 97 Ar Pontus Tonning, regnr: P092441, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, Box 274, 501 13 BORÅS ÄGARE: PricewaterhouseCoopers i Sverige AB (556126-4259)

REGISTRERAT I TREDJELAND/REGISTERMYNDIGHET
USA/PCAOB. Japan/FSA. Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland/FRC.