R 3 Revisionsbyrå Kommanditbolag

REVISIONSBOLAG

R 3 Revisionsbyrå Kommanditbolag

B203774

916503-3409

Registrerat revisionsbolag

KONTOR

Riddargatan 30

114 57 STOCKHOLM

Stockholms län

08-555 108 00

KONTAKTPERSON

Selver Krpuljevic

Auktoriserad

LEDNING/ÄGARE

KOMPLELMENTÄR 30 Riddare Revisionsbyrå AB, 556877-5810, Riddargatan 30, 114 57 STOCKHOLM KOMMANDITDELÄGARE R3 Revisionsbyrå Holding AB, 556874-6548, Box 270, 851 04 SUNDSVALL